אבנים לפי מזלות

גדי: אמבר, אמטיסט, קרניליאן, אגת, גארנט, טורמלין, לברדורייט, רובי, ספיר.
דלי: אקוואמרין, גארנט, לברדורייט, לאפיס לזולי, אופל.
דגים: אמטיסט, אקוואמרין, פלורייט, טורמלין, לברדורייט, אופל, מונסטון.
טלה: אמטיסט, קארניליאן, אגת, גארנט, טורמלין, טופז.
שור: אקוומרין, לאפיס, רוזקוורץ, ספיר.
תאומים: אגת, קריסוגולה ספיר, טופז.
סרטן: טורמלין, מונסטון, אופל, רודוקרוסייט.
אריה: אמבר, קארניליאן, קריסוקולה, סיטרין, אגת, גארנט, טורמלין, רובי, טופז.
בתולה: אמזונייט, אמבר, קארניליאן, קריסוקולה, סיטרין, ספיר.
מאזניים: אקוואמרין, מונסטון, אופל, טורמלין, ספיר.
עקרב: אקוואמרין, גארנט, טורמלין, מלכיט, אגת, טופז, רובי, מונסטון, אובסידיאן.
קשת: אמטיסט, לברדוריט, לאפיס, טורמלין, רובי, טופז.